Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan beban-Ku pun ringan.

Matius 11:28-30

Marilah KepadaKu | Lagu Ayat Alkitab

Lagu: Daniel Agustianus – Mei 2019
Do = F

Transpose up

 
Marilah  
F 
kepada-Ku
 
semua yang  
Dm 
letih 
 
lesu
 
dan berbeban  
Bb 
berat
 
A
F/A 
ku akan mem
Gm 
beri 
 
kelega
C 
an
 
Marilah  
F 
kepada-Ku
 
semua yang  
Dm 
letih 
 
lesu
 
dan berbeban  
Bb 
berat
 
A
F/A 
ku akan mem
Gm 
beri 
 
kelega
C 
an
 
A
F/A 
ku akan mem
Gm 
beri 
 
kelega
C 
an 
 
kepada
F 
mu

 
Pikul
Bb 
lah kuk yang Ku
F/A 
pasang
 
dan bela
Gm 
jarlah 
 
 
A 
pada-
Dm 
Ku
 
karena  
Bb 
Aku lemah  
F/A 
lembut dan  
G/B 
rendah 
 
ha
C 
ti
 
dan ji
Bb 
wamu 
 
a
F/A 
kan 
 
menda
Gm 
pat 
 
 
C 
ketena
F 
ngan

 
Sebab kuk yang Ku
Gm 
pasang itu  
C 
enak
 
dan beban-Ku  
F 
pun 
 
ringan
Dm 
 
Sebab kuk yang Ku
Gm 
pasang itu  
C 
enak
 
dan beban-Ku  
F 
pun 
 
ringan


Lagu

Piano

Soundcloud