Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku.

Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.

Yohanes 14:1-2

Tempat Bagimu – Yohanes 14:1-2 – Lagu Ayat Alkitab

Lagu: Daniel Agustianus – Juli 2019

Do = D

Transpose up

 
Jangan
D 
lah 
 
ge
A/C# 
lisah 
 
hati
Bm 
mu
 
percaya
Em 
lah kepada Al
A 
lah
 
percaya
D 
lah 
 
ju
F# 
ga 
 
kepada-
Bm 
Ku
 
percaya
Em 
lah 
 
ju
A 
ga 
 
kepada-
D 
Ku

 
Di rumah  
G 
Bapa-Ku
 
ba
A/G 
nyak tempat ting
F#m 
gal
Bm 
 
Jika tidak demi
Em 
kian
 
tentu Aku mengata
A 
kannya 
 
kepadamu
 
Sebab  
D 
Aku 
 
 
A/C# 
pergi ke  
Bm 
situ
 
untuk me
Em 
nyediakan tempat bagi
A 
mu
 
Sebab  
D 
Aku 
 
 
F# 
pergi ke si
Bm 
tu
 
untuk me
Em 
nyediakan 
 
 
A 
tempat 
 
bagi
D 
mu


Lagu

Soundcloud