Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar.

Kisah Para Rasul 4:20

Yang Telah Kami Dengar | Lagu Ayat Alkitab

Lagu: Daniel Agustianus – Januari 2022

Do = D

Transpose up

 
D 
Sebab tidak mungkin bagi kami
 
D 
untuk tidak berkata-kata ten
G 
tang 
 
apa
 
yang telah ka
A 
mi 
 
lihat
 
D 
Sebab tidak mungkin bagi kami
 
D 
untuk tidak berkata-kata ten
G 
tang 
 
apa
 
yang telah ka
A 
mi 
 
lihat
 
dan yang te
G 
lah 
 
ka
A 
mi 
 
de
Bm 
ngar
 
dan yang te
Em 
lah 
 
ka
A 
mi 
 
de
D 
ngar


Lagu

Soundcloud